Vua bạch phiến

Vua bạch phiến

The Drug King

Nội dung phim Vua bạch phiến

Vào những năm 1970, một kẻ buôn lậu nhỏ từ Busan lao đầu vào buôn lậu ma túy bất hợp pháp và vươn lên trở thành trùm xuất khẩu ma túy sang Nhật Bản.