Vạch trần FIFA: Bóng đá, tiền bạc, quyền lực

Vạch trần FIFA: Bóng đá, tiền bạc, quyền lực

FIFA Uncovered

Nội dung phim Vạch trần FIFA: Bóng đá, tiền bạc, quyền lực

Từ cuộc chiến giành quyền lực đến chính trị quốc tế, loạt phim tìm hiểu FIFA hé lộ quá khứ biến động của tổ chức này cũng như công tác chuẩn bị đăng cai World Cup.