Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Twenty Five Twenty One

Nội dung phim Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Tại thời điểm mà những ước mơ dường như xa tầm với, một kiếm sĩ tuổi teen theo đuổi những hoài bão lớn và gặp một chàng trai chăm chỉ đang tìm cách làm lại cuộc đời.

Trailer phim Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt:

trailers