Trận chiến sông Scheldt

Trận chiến sông Scheldt

The Forgotten Battle

Nội dung phim Trận chiến sông Scheldt

Trận sông Scheldt quyết định của Thế chiến II là điểm gặp gỡ bi thảm trong cuộc đời của ba người: phi công tàu lượn, lính Đức Quốc xã, tân binh kháng chiến do dự.