Tiệc độc thân nhớ đời

Tiệc độc thân nhớ đời

Rough Night

Nội dung phim Tiệc độc thân nhớ đời

Năm người bạn đại học tái hợp vào một dịp cuối tuần để uống rượu, tắm nắng và trác táng, nhưng bữa tiệc độc thân của họ nhanh chóng bị phá hỏng khi có máu đổ.