Tia chớp Murali

Tia chớp Murali

Minnal Murali

Nội dung phim Tia chớp Murali

Một thợ may có được năng lực đặc biệt sau khi bị sét đánh, nhưng anh phải hạ một đối thủ không ngờ tới trên đường trở thành siêu anh hùng mà quê nhà cần.