Sư huynh trúng tà

Sư huynh trúng tà

Look Out, Officer

Nội dung phim Sư huynh trúng tà

Hồn ma một sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ trở về dương gian để giải mã cái chết của mình và đòi lại công lý. Đồng hành cùng anh là một cảnh sát tập sự và chút phép màu.