Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu

Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu

Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu

Nội dung phim Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu

Sau các sự kiện của anime, Rintarou bắt đầu cảm thấy hậu quả của thời gian du lịch rộng rãi, và cuối cùng hoàn toàn mờ dần khỏi thực tế. Kurisu, là người bạn đồng hành duy nhất nhớ đến anh ta, bây giờ phải tìm cách đưa anh ta trở lại.