Sống

Sống

Alive

Nội dung phim Sống

Sau khi máy bay gặp nạn trên núi Andes, những thành viên còn sống sót của một đội bóng rugby Uruguay nỗ lực sống sót trên sông băng hoang lạnh.