Siêu trộm

Siêu trộm

Bitcoin Heist

Nội dung phim Siêu trộm

Đặc vụ Interpol xuất sắc nhưng khác thường phá vỡ luật lệ khi tập hợp bè lũ trộm cắp hòng bắt cho bằng được tên hacker mờ ám mang biệt danh "Bóng ma".