Sao Hỏa Dị Biến

Sao Hỏa Dị Biến

MUTATION ON MARS

Nội dung phim Sao Hỏa Dị Biến

Sao Hỏa Dị Biến kể về kho gen căn cứ Sao Hỏa bị mưa sao băng va chạm, phi hành gia Trung Quốc buộc phải đến cứu hộ, không ngờ một con cá Côn khổng lồ bí ẩn xuất hiện.