Richard Jewell

Richard Jewell

Richard Jewell

Nội dung phim Richard Jewell

Nghi phạm ban đầu của cuộc đánh bom Công viên Centennial năm 1996 đấu tranh vì sự vô tội của mình trước FBI và giới truyền thông trong bộ phim dựa trên sự kiện có thật.