Phi vụ làm bố

Phi vụ làm bố

You've Got This

Nội dung phim Phi vụ làm bố

Một nhà sáng tạo quảng cáo và một giám đốc có cuộc hôn nhân tuyệt vời – và rồi anh muốn làm bố đúng lúc sự nghiệp cô đang lên. Sau đó, anh đưa một nhân vật mới về nhà.