Orgasm Inc.: Câu chuyện về OneTaste

Orgasm Inc.: Câu chuyện về OneTaste

Orgasm Inc: The Story of OneTaste

Nội dung phim Orgasm Inc.: Câu chuyện về OneTaste

Một công ty chuyên về sức khỏe tình dục trở nên nổi tiếng và được nhiều người ủng hộ nhờ phương pháp "thiền cực khoái". Nhưng rồi một số thành viên đưa ra các cáo buộc đáng ngại.