Nửa đêm ở Paris

Nửa đêm ở Paris

Midnight in Paris

Nội dung phim Nửa đêm ở Paris

Mỗi đêm, một nhà văn chán nản du hành ngược thời gian về Paris những năm 1920. Ở đó, anh tìm thấy tình yêu và cảm hứng khi giao du với các nghệ sĩ mà anh thần tượng.