Những người bạn giàu có

Những người bạn giàu có

Friends with Money

Nội dung phim Những người bạn giàu có

Sự giàu có – hoặc sự thiếu thốn – làm phức tạp thêm tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc đối với một nhóm bạn lâu năm lập dị ở Los Angeles.