Nhật ký sát thủ

Nhật ký sát thủ

True Memoirs of an International Assassin

Nội dung phim Nhật ký sát thủ

Sau khi nhà xuất bản thay đổi cuốn tiểu thuyết tội phạm sang thể loại hồi ký, một ngòi bút mới bỗng rơi vào một âm mưu chính trị hiểm ác ở Venezuela.