Nhật ký ngư dân

Nhật ký ngư dân

The Fisherman's Diary

Nội dung phim Nhật ký ngư dân

Lấy cảm hứng từ chủ nhân giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, một cô bé bất chấp kỳ vọng của bố mình và cả làng để được đi học