Nhà Trắng thất thủ

Nhà Trắng thất thủ

Olympus Has Fallen

Nội dung phim Nhà Trắng thất thủ

Sau một sự kiện bi thảm buộc anh chuyển sang công việc bàn giấy, một cựu mật vụ phải giải cứu tổng thống khi Nhà Trắng bị tấn công.