Neal Brennan: Blocks

Neal Brennan: Blocks

Neal Brennan: Blocks

Nội dung phim Neal Brennan: Blocks

Trong chương trình hài độc thoại đặc biệt, Neal Brennan suy ngẫm về đời mình: từ mối quan hệ kỳ lạ giữa người và chó đến việc hẹn hò với người mẫu giống như sở hữu xe đua trên cát.