Nanh Trắng

Nanh Trắng

White Fang

Nội dung phim Nanh Trắng

Tính hiếu kỳ của chú chó lai sói trung thành đã dẫn chú vào cuộc phiêu lưu đáng nhớ trong khi phục vụ cho ba vị chủ nhân khác nhau.