Một sự thật khó chịu

Một sự thật khó chịu

An Inconvenient Truth

Nội dung phim Một sự thật khó chịu

Một bộ phim tài liệu về chiến dịch của Al Gore nhằm biến vấn đề nóng lên toàn cầu trở thành một vấn đề được công nhận trên toàn thế giới.