Màn đêm kéo đến

Màn đêm kéo đến

The Night Comes for Us

Nội dung phim Màn đêm kéo đến

Sau khi tha mạng cho 1 cô gái trong một cuộc tàn sát, tay sát thủ tinh nhuệ của Hội Tam Hoàng trở thành mục tiêu của cuộc tấn công tàn bạo đến từ các băng đảng khát máu.