Ký sinh trùng

Ký sinh trùng

Parasite

Nội dung phim Ký sinh trùng

Lần lượt từng thành viên xảo quyệt của một gia đình nghèo túng luồn lách vào làm người giúp việc cho cặp vợ chồng giàu có sống bàng quan sung sướng.