Khi Hải Nam gặp Triều Châu

Khi Hải Nam gặp Triều Châu

When Hainan Meets Teochew

Nội dung phim Khi Hải Nam gặp Triều Châu

Trong phim hài giới tính uốn cong này, hảo cảm bất ngờ nảy sinh khi Triều Châu tình cờ nhặt được chiếc áo lót của Hải Nam.