Kẻ trộm mặt trăng 2

Kẻ trộm mặt trăng 2

Despicable Me 2

Nội dung phim Kẻ trộm mặt trăng 2

Thêm vũ khí tối tân, thêm minion và thêm nhiều hỗn loạn! Khi Gru hoàn lương để chăm sóc các cô con gái, một mật vụ đã kết nạp anh để chống lại kẻ xấu.