Jack Reacher: Không quay đầu

Jack Reacher: Không quay đầu

Jack Reacher: Never Go Back

Nội dung phim Jack Reacher: Không quay đầu

Khi biết tin một người bạn bị buộc tội giết người, Jack Reacher ngờ rằng đây là một âm mưu lớn hơn nhiều và anh sớm đồng hành trong cuộc trốn chạy cùng cô.