Hồi tưởng Melbourne

Hồi tưởng Melbourne

Melbourne Rewind

Nội dung phim Hồi tưởng Melbourne

Sau khi đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đôi người yêu cũ từ thời cấp ba kết nối lại vào 5 năm sau và cân nhắc lại những quyết định trong chuyện tình cảm của họ.