Hoàng quyền (Phần 5)

Hoàng quyền (Phần 5)

The Crown (Season 5)

Nội dung phim Hoàng quyền (Phần 5)

Diana và Charles tuyên chiến truyền thông. Vai trò của chế độ quân chủ được tranh luận. Chào mừng đến thập niên 90 và thử thách lớn nhất từ trước đến nay của Nữ hoàng Elizabeth II.