Hỏa ngục

Hỏa ngục

Inferno

Nội dung phim Hỏa ngục

Trên đường trốn chạy và bị mất trí nhớ, một nhà nghiên cứu biểu tượng Harvard phải giải mã các manh mối nhằm ngăn chặn một dịch bệnh được tạo ra để giảm dân số hành tinh.