Hiệp sĩ Giáng sinh

Hiệp sĩ Giáng sinh

The Knight Before Christmas

Nội dung phim Hiệp sĩ Giáng sinh

Phép thuật trung cổ đưa vị hiệp sĩ thế kỷ 14 đến Ohio thời hiện đại – nơi anh phải lòng một giáo viên khoa học trung học đã vỡ mộng về tình yêu.