Hai vị Giáo hoàng

Hai vị Giáo hoàng

The Two Popes

Nội dung phim Hai vị Giáo hoàng

Tại thời điểm bước ngoặt của Giáo hội Thiên Chúa, Giáo hoàng Benedict XVI hình thành tình bạn với Giáo hoàng Francis tương lai. Dựa trên các sự kiện có thực.