Gulliver Du Ký

Gulliver Du Ký

Gulliver Returns

Nội dung phim Gulliver Du Ký

Nhà du hành và thám hiểm thế giới Gulliver được mời quay trở lại Lilliput, thị trấn trước đây anh đã cứu khỏi hạm đội kẻ thù của Blefuscu láng giềng.

Trailer phim Gulliver Du Ký:

trailers