Gia đình nhà Claus 2

Gia đình nhà Claus 2

The Claus Family 2

Nội dung phim Gia đình nhà Claus 2

Công việc của Santa là gì? Trao quà. Nhưng khi Jules đảm nhiệm công việc của người ông Noël, anh nhận được lá thư của một bé gái kèm theo lời ước đặc biệt cho ngày lễ.