Gia đình đoàn kết

Gia đình đoàn kết

Hum Saath-Saath Hain

Nội dung phim Gia đình đoàn kết

Có suy nghĩ sai lệch, một bà mẹ âm mưu không cho hai vợ chồng đứa con trai riêng được chia phần gia sản, tạo nên sự chia rẽ trong gia tộc đã từng hạnh phúc, gắn bó.