Đối tác Trung Quốc

Đối tác Trung Quốc

American Dreams in China

Nội dung phim Đối tác Trung Quốc

Ba sinh viên đại học Bắc Kinh ấp ủ – và hành động – để theo đuổi giấc mơ tư bản lớn trong câu chuyện nghèo hóa giàu lấy bối cảnh Trung Quốc thời Cải cách kinh tế.