ĐỜI CHO TA BAO LẦN Đôi mươi

ĐỜI CHO TA BAO LẦN Đôi mươi

The Gift of Youth

Nội dung phim ĐỜI CHO TA BAO LẦN Đôi mươi

Sau khi cô bị sét đánh, quá trình phục hồi của cô đã dẫn đến những thay đổi sâu sắc không chỉ với cô mà với cả nhóm bạn thân chí cốt.