Đoàn tụ kiểu Mỹ

Đoàn tụ kiểu Mỹ

American Reunion

Nội dung phim Đoàn tụ kiểu Mỹ

Kẻ mê bánh giờ thành người đã có vợ con, Jim gặp lại hội bạn một thời chỉ nghĩ đến "chuyện ấy" tại buổi họp lớp cấp 3 đã lâu chưa tổ chức.