David Attenborough: Một cuộc đời trên Trái Đất

David Attenborough: Một cuộc đời trên Trái Đất

David Attenborough: A Life on Our Planet

Nội dung phim David Attenborough: Một cuộc đời trên Trái Đất

Phát thanh viên kể lại cuộc đời mình và cả lịch sử tiến hóa của sự sống trên Trái Đất. Qua đó, ông xót xa trước thiệt hại về thiên nhiên và phác họa viễn cảnh tương lai.