Đằng sau mỗi ngôi sao

Đằng sau mỗi ngôi sao

Behind Every Star

Nội dung phim Đằng sau mỗi ngôi sao

Các quản lý ở một công ty quản lý nhân tài ứng phó với những cá tính mạnh và chính trị chốn văn phòng trong khi làm vui lòng khách hàng là người nổi tiếng và giúp họ tỏa sáng.

Trailer phim Đằng sau mỗi ngôi sao:

trailers