Chuyên gia xảo quyệt

Chuyên gia xảo quyệt

Tricky Brains

Nội dung phim Chuyên gia xảo quyệt

Để giành lại con gái sếp, một nhân viên đố kị đã thuê chuyên gia lừa gạt đóng vai cậu em phiền phức thất lạc từ lâu của cô và bắt đầu tạo ra sóng gió.