Bốt hôn 3

Bốt hôn 3

The Kissing Booth 3

Nội dung phim Bốt hôn 3

Quyết tâm tận hưởng mùa hè cuối cùng trước khi vào đại học, Elle lên danh sách việc muốn làm nhất trong khi xoay xở với những gì sắp xảy đến cùng Noah và Lee.