Bốn người bạn học

Bốn người bạn học

Classmates Minus

Nội dung phim Bốn người bạn học

Bốn người bạn cùng trường – một đạo diễn, một nhân viên tạm thời, một người bán bảo hiểm và một thợ giấy thủ công – vật lộn với những ước mơ chưa thành ở tuổi trung niên.