Bồi thẩm đoàn

Bồi thẩm đoàn

Juror 8

Nội dung phim Bồi thẩm đoàn

Tại phiên tòa đầu tiên có bồi thẩm đoàn trong lịch sử Hàn Quốc, vụ xét xử tội giết mẹ tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên phức tạp hơn khi một bồi thẩm viên nảy sinh nghi ngờ.