#blackAF

#blackAF

#blackAF

Nội dung phim #blackAF

Kenya Barris và gia đình anh xoay sở trước những mối quan hệ, chủng tộc và văn hóa trong khi chật vật với thành công mới trong loạt phim hài này.