Becoming: Chất Michelle

Becoming: Chất Michelle

Becoming

Nội dung phim Becoming: Chất Michelle

Trong bộ phim tài liệu chân thực này, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama chia sẻ về cuộc đời, hi vọng và sự kết nối với mọi người khi quảng bá "Chất Michelle".