Bảy năm ở Tây Tạng

Bảy năm ở Tây Tạng

Seven Years in Tibet

Nội dung phim Bảy năm ở Tây Tạng

Trong Thế chiến II, một tù binh trốn thoát và đến Tây Tạng, nơi anh gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma – người cuối cùng đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của anh.