Bản sắc anh hùng

Bản sắc anh hùng

A Better Tomorrow

Nội dung phim Bản sắc anh hùng

Vốn ở hai đầu chiến tuyến luật pháp, thế giới của hai anh em giao thoa khi bố của họ bị sát hại và lòng trung thành của cả hai bị thử thách.