Bạn cùng phòng tệ nhất

Bạn cùng phòng tệ nhất

Worst Roommate Ever

Nội dung phim Bạn cùng phòng tệ nhất

Kẻ lừa đảo bạo lực. Kẻ thì sát nhân mặt lạnh. Những câu chuyện thật đáng sợ này hé lộ một số những cuộc sống chung tồi tệ nhất mà người ta có thể tưởng tượng.

Trailer phim Bạn cùng phòng tệ nhất:

trailers