Ai chết giơ tay: Pháp Sư Mù

Ai chết giơ tay: Pháp Sư Mù

Land Of Spirits: The Blind Shaman

Nội dung phim Ai chết giơ tay: Pháp Sư Mù

Bỗng dưng bị mù một cách bí ẩn, pháp sư Tinh Lâm bắt đầu hành trình biến đổi để khôi phục thị lực và khám phá ý nghĩa thực sự của cuộc đời.